يو پي اس ايران يو پي اس ايران .

يو پي اس ايران

فرآيند يافتن، انتخاب و تعيين كيفيت يو پي اس

فرآيند يافتن، انتخاب و تعيين كيفيت يو پي اس

فرآيند يافتن، انتخاب و تعيين كيفيت يو پي اس

 منابع تغذيه بدون وقفه (يو پي اس) تجاري آماده، براي كاربردهاي نظامي مي­تواند تمريني براي خنثي ­سازي باشد. مشخصات و برگه­هاي اطلاعات توليدكنندگان در درجه اول براي بازارهاي كسب و كار تجاري نوشته مي­شوند. آنها اغلب طيف وسيع­تري از اطلاعات مورد نياز براي تعيين درست كاربرد آنها براي استفاده در كاربردهاي نظامي خاص را منعكس نمي­كنند.

سه استاندارد صنعتي براي طراحي توپولوژي يو پي اس وجود دارد: آف­لاين، لاين-اينتراكتيو و آن­لاين. براي بسياري از كاربردهاي نظامي، آف­لاين و لاين-اينتراكتيو، طرح­هاي كم هزينه­اي بوده اما مقبول نيستند. آنها براي تهيه باتري پشتيبان اصلي طراحي شده بودند.  اين نوع از واحدها به سادگي توان يوتيليتي را از طريق يو پي اس عبور داده تا اينكه اين توان يوتيليتي از دست مي­رود، كه در اين زمان، آنها (واحدها) عمليات اينورتر توان- باتري را بكار مي­اندازند.

در مقابل، مزاياي استفاده از يكيو پي اس آن­لاين خوب، بسيار زياد است. آنها اينورتري با كار مستمر و با يك خروجي موج سينوسي درست با اعوجاج كم را ارائه مي­دهند. (%۳ THD معمول). محدوده وسيع ولتاژ ورودي آنها به خوبي با تنظيم (رگوله­سازي) ولتاژ خروجي فشرده – حدود %۳-۲± معمول، قرين شده است. آنها همچنين محدوده فركانس ورودي گسترده­اي را ارائه داده، در حاليكه تنظيم فركانس خروجي فشرد­ه­اي را ارائه مي­دهند. وقتي اينورتر بطور مداوم خروجي يو پي اس را ارائه داده، هيچ اختلالي در توان خروجي، هنگامي كه ولتاژ يوتيليتي از دست رفته يا برمي­گردد، وجود ندارد. در همين حال، زمان عمليات مد باتري را مي­توان با اضافه كردن ظرفيت باتري بيشتر، طولاني كرد. در برخي از موارد، يوپي­اس نيز ممكن است به عنوان يك مبدل فركانس، براي ارائه يك خروجي۵۰، ۶۰ يا ۴۰۰ هرتز، مستقل از ورودي ۵۰، ۶۰ يا ۴۰۰ هرتز بكار رود.  يوپي­اس­هاي آنلاين نيز وسيع­ترين طيف از مشكلات يوتيليتي و توان منبع مولد را حذف مي­كنند. شكل ۱ يك يو پي اسآن­لاين و شكل ­موج­هاي ورودي و خروجي موج سينوسي را نشان مي­دهد

فرآيند يافتن، انتخاب و تعيين كيفيت يو پي اس

شكل ۱٫ يك يو پي اس آن­لاين يك اينورتر با كار مستمر با خروجي موج سينوسي درست با اعوجاج كم را ارائه مي­دهد. محدوده وسيع ولتاژ ورودي آنها به خوبي با تنظيم (رگوله­سازي) ولتاژ خروجي فشرده – حدود %۳-۲± معمول، قرين شده است. آنها همچنين محدوده فركانس ورودي گسترده­اي را ارائه داده، در حاليكه تنظيم فركانس خروجي فشرد­ه­اي را ارائه مي­دهند. در اينجا يك يو پي اس آن­لاين و شكل­ موج­هاي ورودي و خروجي موج سيونسي نشان داده شده است.

 

نگراني­هاي ساخت

بيشتر مدل­هاي آماده­ و در دسترس يو پي اس براي مواجه با سختي­هاي كل الزامات Mil-Spec طراحي نشده­اند. با اعمال تغييراتي، برخي از مدل­ها را مي­توان نسبتا نيرومند ساخت. به عنوان بخشي از تحقيقات اوليه مهندس، مراقبت و توجه بايد به منظور بررسي اصول اوليه در نظر گرفته شود. بازار يو پي اس بسيار رقابتي است و همينطور، برخي از محصولات در دسترس با استفاده از بردهاي مدار مورق نوعFR4  دو طرفه ساخته نمي­شوند. توليدكنندگان هزينه­ها را با استفاده مواد برد (board) “شيشه چاپر” نامرغوب، كاهش داده­اند. حتي از نقطه نظر شوك و ارتعاش بدتر بوده، آنها از بردهاي مدار يك- طرفه بدون روكش­دار كردن كامل استفاده كرده­اند.

برد مدار، ترانسفورماتور، باتري و شيوه نصب هيت سينك (گرماخور) مي­توانند از ديگر زمينه­هاي نگراني باشند. محصولات يو پي اس آن­لاين آماده با بهترين كيفيت براي مقاومت در برابر لرزش و ارتعاش طبيعي پايداري كه در طول حمل و نقل، كه مي­تواند قابل توجه باشد، طراحي شده­اند. سفرهاي دائمي در سراسر كوير در يك هاموي (شكل ۲) موضوع ديگري است. واحد ممكن است به تغييرات قابل توجهي و يا حتي يك طراحي مجدد مكانيكي نياز براي مطابقت با مشخصات نظامي دقيقتر نياز داشته باشد. اگر مقادير مورد نياز به اندازه كافي بزرگ باشد، سازنده ممكن است مايل به ايجاد تغييراتي براي ارائه يك راه­حل يو پي اس بموقع و مقرون به صرفه با نياز مهندس باشد. اگر نه، ديگر شركت­هاي يو پي اس وجود دارند كه محصولات آماده، ساخت-طبق-سفارش و بادوام­تر را ارائه مي­دهند.

فرآيند يافتن، انتخاب و تعيين كيفيت يو پي اس

شكل ۲٫ محصولات آماده زيادي از يو پي اس آن­لاين با بهترين كيفيت براي مقاومت در برابر لرزش و ارتعاش طبيعي پايدار در طول حمل و نقل طراحي شده­اند. اما سفرهاي دائمي در سراسر كوير در اين هاموي موضوع ديگري است. واحد ممكن است به تغييرات قابل توجهي و يا حتي يك طراحي مجدد مكانيكي نياز براي مطابقت با مشخصات نظامي دقيقتر نياز داشته باشد.

 

نگراني­هاي زيست­ محيطي

بيشتر محصولات آماده يو پي اس داخلي موجود براي مطابقت با يا فراتر بودن استاندارد ايمني UL1778 آزمايش مي­شوند. به اين ترتيب، آنها براي استفاده در يك محيط محافظت­شده طراحي و در نظر گرفته شده­اند. به اين معني است كه آنها در برابر هوا مقاوم نيستند، آنها با فيلترهاي هواي محافظ مجهز نبوده، و مهمتر، آنها توسط UL براي عمل در يك محدوده دمايي گسترده مورد آزمايش قرار نگرفته­اند–  “تنها در ۳۲ تا ۱۰۴ درجه فارنهايت (۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد) با رطوبت غير- متراكم از %۱۰ تا %۹۵٫ كاربردهاي نظامي بايد در داخل يك پناهگاه با دماي كنترل شده باشد، كه ظاهرا مشكل نيست. واقعيت اين است كه برخي از لوازم الكترونيك يو پي اس آنلاين بخوبي طراحي شده، در صورتيكه اگر خنك­كنندگي كافي داشته باشند، در يك محدوده دمايي ۱۴ تا ۱۲۲ درجه فارنهايت (۱۰- تا ۵۰ درجه سانتيگراد ) عمل مي­كنند.

براي باتري­ هاي اسيد سربي با شير قابل تنظيم (وي­ آر ال اي) استاندارد كه به طور معمول در واحدهاي يوپي­اس استفاده مي­شوند، موضوع ديگري است. توليد كنندگان باتري بيان مي­كنند كه اگر اين باتري­ ها در دماي بالاتر از ۹۰ درجه فارنهايت عمل كرده و يا ذخيره شود، از آنها انتظار عمر بسيار كوتاه­تري مي­رود. اگر در يك محيط ۱۲۲ درجه مداوم عمل كند، عمرباتري مي­تواند به كمتر از يك سال كوتاه شده، در حالي كه در ۷۵ درجه فارنهايت از آنها انتظار مي­رود سه تا پنج سال دوام بياورند. شارژ باتري بالاتر از ۱۰۴ درجه فارنهايت (۴۰ درجه سانتي گراد) نيز به يك مشكل تبديل مي­شود بنابراين بايد بالاتر از اين درجه حرارت شارژ نشود.  برخي از توليدكنندگان يو پي اس، انتخاب محدوده دمايي گسترده­تري براي باتري را ارائه مي­دهند. محدوده دمايي گسترده­ باتري VRLA براي عمل كردن در يك محدوده  ۵۴- تا ۱۷۶ درجه فارنهايت (۶۵- تا ۸۰ درجه سانتيگراد) طراحي شده است، اما هنوز هم در دماهاي بسيار زياد عمري كوتاه دارند. مسئله شارژ نيز در دماهاي بالا وجود ندارد.

 

نگراني­هاي عملياتي

آزمون هاي كنترل كيفيت مناسب هر يوپي­اس انتخاب­شده ضروري است. تأييد مشخصات توليدكننده، جاي خوبي براي شروع است، اما بايد در برخي از مناطق با بدترين سناريو در ذهن، انجام شود. به عنوان مثال، مشخصات ولتاژ ورودي ساده را اتخاذ كنيد. كه اين ممكن است Vac 120، %۲۰± يا Vac 96  تا Vac 144 باشد، و فرد ممكن است تصور كند كه تاييد عمليات بين اين ولتاژها كفايت خواهد كرد. مشخصات نبايد توسط خودش گرفته شود،  بلكه در كل زمينه مشخصات ديگر كه ممكن است در كل محدوده ولتاژ ورودي تحت تاثير قرار گيرد، اتخاذ شود. خارج از آزمايش مد باتري، آزمايش بار مناسب يوپي­اس بايد انجام شود. آزمايش بار مناسب مي­تواند يك شاخص واقعي از كيفيت و قابليت­هاي عملكردي يك يوپي­اس باشد. آزمايش بار همچنين بايد شامل آزمايش سربار، به منظور بررسي قابليت­هاي محفاظتي مناسب گنجانيده شده و كاربردي است.

آزمايش سربار همچنين، يك بينش خوبي از اينكه كه چگونه يو پي اس با شرايط سربار مختلف رفتار مي­كند را فراهم مي­كند. به عنوان مثال، يك كاربرد يو پي اس ممكن است شامل تأمين انرژي يك موتور پمپ باشد كه تقاضاي فعلي بسيار بالايي دارد. اين تقاضا ممكن است از توان نامي يك يو پي اس ۳kVA براي يك دوره كوتاه از زمان تجاوز كند (كمتر از ۲۰۰ ميلي ثانيه). يو پي اس ۳kVA از يك توليدكننده ممكن است ظرفيت سربار كافي براي حمايت از بار بدون مشكل را داشته باشد. يك يو پي اس از توليدكننده ديگر ممكن است تنها يك هشدار قابل شنيدن را در طول دوره كوتاه سربار بازيابي داشته باشند. يو پي اس از يك توليدكننده سوم ممكن است هشدار مداوم صدا و خاموش شدن خروجي آن را داشته باشد كه نياز به خاموشي كامل و راه­اندازي مجدد دارد.

براي آزمايش بار، هردوي بار خطي و بار غيرخطي با pf0.7 بايد در طول آزمايش بكار رود و نتايج آزمون براي هردو بار ثبت شوند. بسياري از تجهيزات الكترونيكي موجود امروزه منابع تغذيه سوئيچينگ را كه به طور معمول يك مرحله ورودي غير- خطي متشكل از يك يكسو كننده و خازن­هاي فيلتر بوده، كه به دستگاه يك ضريب توان ورودي در حدود pf0.7 را مي­دهد، را يكي مي­كند. اين نوع از بارها تمايل به فرو بردن جريان به سوي پيك­هاي موج سينوسي دارند. هنگامي كه چند قطعه از اين نوع از تجهيزات به يك يو پي اس متصل مي­شوند، تقاضاي جريان غير-خطي بالا ممكن است سبب مشكلاتي براي يك يو پي اس با طراحي ضعيف شود.

 

 

اندازه ­گيري آفست دي­سي

فراتر از مشخصات، يك جفت از پارامترهاي كليديِ مورد توجه وجود دارد. اولين آفست خروجي دي­سي است. آيا نقطه عبور از صفر موج سينوسي خروجي در ولت صفر است يا از سطح دي­سي اندكي جابجا شده است؟ آفست  دي­سي ملاحظه بسيار مهمي است، به خصوص اگر يوپي­اس يك ترانسفورماتور متصل به خروجي­اش داشته باشد. آفست دي­سي بايد با هردوي بدون بار و بار كامل متصل به خروجي يو پي اس، اندازه گيري شود. يوپي­اس خوب يك آفست دي­سي كمتر از mv50 خواهد داشت. آفست­هاي دي­سي بيش از يك ولت بايد يك موضوع نگران­كننده باشد. شكل ۳ يك مدار اندازه­گيري آفست دي­سي براي يك يو پي اس آن­لاين را نشان مي­دهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۵۶:۱۲ توسط:يو پي اس موضوع:

انتخاب يو پي اس خوب

انتخاب يو پي اس خوب

آموزش انتخاب يو پي اس مناسب

اگر برق را قطع كنند و يا اتفاقي برق برود اين كار باعث ميشود كامپيوتر شما به طرز نادرستي خاموش شود، چندين مشكل ممكن است پيش بيايد.

 

 1. اين كار باعث آسيب زدن به نرم افزار مي شود كه دليل اصلي اغلب مشكلات كامپيوتري است
 2. و ممكن است كه به روش هاي غيرمنتظره اي به اطلاعات شما آسيب وارد مي كند.

و در يك لحظه ممكن است كه شما تمام كار روزانه ي خود را از دست بدهيد يا مشكلات بدتر از آن پيش بيايد.

به همين دليل است كه براي امنيت اطلاعات، يك منبع تغذيه ي بدون وقفه (يو پي اس ) موردي ضروري در هر اداره يا كارگاه مي باشد.

مشكل اين است كه يافتن يو پي اس  مناسب، يك فرايند بسيار مايوس كننده است به نحوي كه هر منبع آموزشي از زبان بسيار تخصصي استفاده مي كند كه فقط تعداد كمي از مصرف كنندگان، آن را متوجه شده يا به آن اهميت مي دهند.

انتخاب يو پي اس

 

و تمام آنچه اغلب ما مي خواهيم راه حل ساده اي است براي اينكه موارد زير را ارائه نمايد:

– اطمينان از اينكه بدانيد اطلاعات و تجهيزات شما محافظت مي شوند

– رضايت از اينكه با پول خود، بهترين كالا را دريافت مي كنيد

– و استفاده ي راحت بدين معني كه  فقط آن را وصل مي كنيد و ديگر با آن كاري نداريد.

 

بنابراين در پست امروز، دقيقا مي خواهم به شما براي يافتن آن كمك كنم.

شروع مي كنيم. ابتدا…

يو پي اس در مقابل برق آما:

اغلب اوقات افراد نمي توانند تفاوت بين اين دو را متوجه شوند… و گاهي اين دو را اشتباه مي گيرند.

در اينجا با تعريف هر دو، موضوع را مشخص مي نماييم:

– منبع تغذيه ي بدون وقفه (يو پي اس) : دستگاهي با يك باتري كمكي است كه در زمان قطعي برق، چندين دقيقه برق را تامين مي كند و معمولا براي كامپيوترها به كار مي روند تا با ايجاد زمان كافي براي خاموشي بجا، از اطلاعات حساس حفاظت كنند.

– برق آما: دستگاهي است كه نيرو را به سيستم هاي الكترونيكي پيچيده همانند سيستم هاي استوديوهاي ضبط منتشر مي كند.

هريك از اين موارد مي تواند از انواع مختلفي از انتشار نيرو همانند حفاظت جريان و تنظيم ولتاژ، محافظت نمايد، اما تفاوت اوليه ي اين دو اين است كه يو پي اس يك باتري دارد در حاليكه برق آما ندارد.

 

سه گروه از يو پي اس ها:

بر حسب بودجه ي شما و سطح حفاظت موردنياز شما، سه نوع UPS براي انتخاب وجود دارد:

 1. اضطراري ( برون خط)
 2. آنلاين (بر خط)
 3. دوسويه

 

در اينجا به عملكرد هر يك اشاره مي كنيم:

 1. يو پي اس برون خط/ اضطراري

ارزان ترين طرح از اين سه طرح …

يك يو پي اس كمكي در شرايط عادي با تامين برق  AC از پريز ديواري عمل مي كند.در اين ميان باتري در حالت اضطراري قرار مي گيرد.سپس، وقتي برق قطع مي شود، UPS مشكل را تشخيص داده و باتري فعال مي شود. در حاليكه اين روش براي اغلب دستگاه هاي الكترونيكي به خوبي عمل مي كند .مشكل اين است كه فرايند تغيير جهت، يك وقفه ي كوتاه در نيرو ايجاد مي كند كه براي برخي از تجهيزات بسيار حساس، خطرناك است.

به همين دليل است كه UPS اضطراري به عنوان يك يو پي اس واقعي در نظر گرفته نمي شود، همانطور كه در واقع بدون وقفه هم نيست.

خبر خوب براي ما اين است كه … زمان وقفه ي معمول ( معمولا كمتر از ۵ ميلي ثانيه، ما گاهي اوقات حدود ۲۰ تا ۱۰۰ ميلي ثانيه) براي كامپيوترهاي خانگي در محدوده ي خطاي مجاز مي باشد.

با اين حال، بهتر است براي كاربردهاي حساس از طرح بعدي استفاده شود …

 1. UPS برخط

بهترين و گران قيمت ترين طرح از ميان اين سه طرح، يو پي اس برخط ( مشهور به يو پي اس واقعي) مي باشد.

در حاليكه زماني اين UPS فقط براي كاربردهاي تجاري بسيار گرانقيمت استفاده مي شد، اما تكنولوژي جديد باعث شده كه مصرف كنندگان نيز توان خريد آن را داشته باشند.

جهت تامين برق كمكي بدون وقفه در طول خاموشي، از روش تبديل دوتايي استفاده مي نمايند كه بدين گونه عمل مي كند كه :

 1. برق AC را از ديوار مي گيرد و آن را به DC تبديل مي كند تا باتري را شارژ نمايد.
 2. برق DC را از باتري مي گيرد و دوباره به AC تبديل مي كند كه براي برق رساني به كامپيوتر شما استفاده مي شود.

بنابراين، برخلاف يو پي اس اضطراري كه فقط در زمان مشكل به كار مي افتاد … يو پي اس برخط قبل از ارسال نيرو به كامپيوتر شما به طور مداوم از طريق باتري، نيرو را منتشر مي كند.

اين يو پي اس دو مزيت بزرگ دارد:

 1. در طول قطعي برق، هيچ قطعي نيرويي وجود ندارد چون كامپيوتر با نيروي باتري كار مي كند.
 2. نيروي كامپيوتر شما منظم و ثابت باقي مي ماند چون هميشه خروجي به واسطه ي باتري تنظيم مي شود.

تنها نقطه ضعف اين روش تبديل دوتايي اين است كه … نسبت به يو پي اس اضطراري معمولي، انرژي بيشتري مصرف مي كند.

با اين حال … براي افزايش بازدهي انرژي، يك روش برخط مشابه به نام تبديل دلتا نيز وجود دارد … كه بخشي از نيرو را به جاي اينكه از طريق باتري منتقل كند، به طور مستقيم به كامپيوتر ارسال مي كند.

شايد همانطور كه انتظار داشته باشيد تمام اين تكنولوژي ارزان به دست نيايد… چون UPSبرخط چند هزار دلار هزينه دارد … كه بيشتر از بودجه ي مصرف كنندگان عادي مي باشد.

به همين دليل است كه اين UPS را به اكثريت افراد توصيه مي كنم…

 1. يو پي اس دوسويه

درحاليكه همه ي ما از خاموشي كامل مي ترسيم…

در واقع در اكثر موارد، در بيشتر مكان ها، قطعي برق افت لحظه اي در نيرو است كه معمولا كاهش جريان برق نام دارد.

مشكل اين است كه … يو پي اس اضطراري به طرز خيلي بدي، كاهش جريان برق را مديريت مي كند، چون به طور مكرر بين برق AC و باتري تغيير جريان مي دهد تا افت را جبران كند.

اين كار باعث مي شود كه به واسطه ي ايجاد فشار غيرضروري، طول عمر باتري كاهش يابد و كاربران به دليل هشدارهاي مداوم عصباني مي شوند.

با اين حال، يو پي اس هاي برخط در مديريت كاهش جريان برق بسيار خوب عمل مي كنند چون مي توانند از طريق نيروي باتري يو پي اس،  يك ولتاژ يكنواخت را حفظ كنند. اما همانطور كه مي دانيد … گران قيمت نيز هستند.

خوشبختانه … يو پي اس دوسويه با استفاده از يك مبدل خاص كه ولتاژ خروجي را بر حسب نوسانات لحظه اي برق تغيير مي دهد، به خوبي افت جريان را مديريت مي كند و قيمت ارزان تري نيز دارد.

بنابراين، وقتي كه جريان برق كاهش يابد، مبدل هنوز هم مي تواند بدون به كارگيري نيروي باتري، يك خروجي ثابت را حفظ  كند.

و چون يو پي اس دوسويه، فقط كمي گرانتر از مدل هاي اضطراري است…. توافق عمومي اين است كه : آنها در مجموع بيشترين ارزش را در بين سه طرح دارند.

مورد بعدي ….

ارزيابي ولتاژ و زمان اجرا:

معيار اوليه براي تعيين خروجي مورد نظر يك باتري يو پي اس بدون در نظر گرفتن طرح، ارزيابي ولت آمپر (VA) است.

به طوركلي، VAهاي بزرگتر، زمان اجراي طولاني تري دارند… كه مدت زماني است كه شما بعد از قطع برق براي خاموش كردن كامپيوتر خود در اختيار داريد.

از اين رو، من توصيه مي كنم كه … يو پي اس ي با بالاترين VA را در سطح بودجه ي خود انتخاب كنيد.

اين عدد براي مصارف خانگي معمولا از ۲۰۰ ولت آمپر تا ۱۵۰۰ ولت آمپر مي باشد. و به طور ميانگين، منجر به حداقل ۵ تا ۱۰ دقيقه نيروي كمكي مي شود.

با اين وجود، عوامل ديگري همانند شرايط باتري و بار مورد نياز براي برق رساني به تمام دستگاه هاي مربوطه نيز بر زمان اجرا اثر مي گذارند… بنابراين زمان اجراي واقعي مي تواند فراتر از اين گستره باشد.

ساير ويژگي ها جهت بررسي:

طبق آنچه تابدينجا بررسي كرديم، شما مي توانيد تحقيقات خود را به ۳ يا ۴ مدل احتمالي محدود نماييد.

انتخاب نهايي شما مي تواند بر اساس شش ويژگي زير صورت بگيرد:

 1. كنترل عملكرد
 2. اتصالات موجود
 3. عامل ظاهري
 4. صدا
 5. باتري هاي قابل تعويض
 6. سياست حفاظت از تجهيزات
 7. كنترل عملكرد

يك مشكل اصلي طرح هاي قديمي يو پي اس اين بود كه اطلاعات اندكي راجع به وضعيت فعلي آنها ارائه مي دهند.

و اغلب، مشكلات بعد از وقوع قطع برق مشخص مي شدند كه بسيار دير بود.

با توجه به اين نقص، بسياري از واحدهاي جديدتر امروزي به سيستم هاي كنترل پيچيده تري مجهز شده اند … كه فورا مشكلات احتمالي را به ما اطلاع مي دهند.

به عنوان مثال، بسياري از واحدهاي گرانقيمت داراي نمايشگرهاي جاسازي شده هستند كه حالت هاي ضروري همچون زمان اجرا و سلامت باتري و غيره را نشان مي دهد.

ساير واحدها داراي برنامه هاي نرم افزاري هستند كه به شما امكان مي دهند كه علايم حياتي را مستقيما از صفحه ي كامپيوتر خود مشاهده نماييد. برخي نيز بسيار هوشمند هستند كه وقتي دخيره ي باتري شما بسيار كم است، كامپيوتر شما را خاموش مي كنند.

 1. اتصالات موجود

مدل هاي UPS براي مصارف خانگي معمولا بين ۵ تا ۸ پريز دارند.

– برخي از آنها براي نيروي كمكي به باتري وصل هستند

– و بقيه ي آنها جنبه هاي استاندارد ديگري همچون كار حفاظت از جريان را به عهده دارند.

برخي ديگر حتي از كابل هاي اطلاعات مثل اتصالات اترنت و هم محور حفاظت مي كنند كه براي كساني كه مي خواهند از چنين دستگاه هاي جانبي استفاده كنند، جنبه هاي ضروري محسوب مي شوند.

 1. عامل ظاهري

UPSي كه در صنعت به عنوان عامل ظاهري در نظر گرفته مي شود، كه اين لفظ به شكل ظاهري واحد اشاره دارد.

دو عامل ظاهري عبارتند از :

 1. برجي – كه كوچكتر بوده و يك واحد مجزاست و براي نصب خانگي يا اداري طراحي شده است.
 2. قفسه اي – بزرگتر بوده و براي يك قفسه ي استاندارد طراحي شده و براي عمليات هاي بازرگاني پيچيده تر استفاده مي شوند.

من تقريبا در تمام موارد توصيه مي كنم كه براي مصارف استاندارد از واحدهاي برجي استفاده نماييد.

 1. صدا

بر حسب اينكه چگونه از UPSهاي خود استفاده كنيد، ممكن است صداي هواكش مسئله اي مورد توجه شما باشد.

براي مصرف خانگي، اين مسئله بسيار مهم است. اما براي ادارات مسئله ي مهمي نيست.

به عنوان يك قانون كلي، UPSهاي كوچكتر براي خنك شدن نياز به هواكش ندارند اما UPSهاي بزرگتر معمولا به هواكش نياز دارند.

بنابراين اگر كار شما نياز به سكوت كامل دارد، مطمئن شويد كه UPS شما داراي هواكش نباشد… مگر اينكه يك اتاق جدا براي كامپيوتر داشته باشيد كه ديگر اين مسئله مهم نيست.

 1. باتري هاي قابل تعويض

همانند تمام باتري ها … باتري هاي يك يو پي اس طول عمر دائمي ندارند.

اغلب آنها طول عمر حدودا ۳ تا ۵ ساله دارند و بعد از آن دو راه وجود دارد:

–  باتري را تعويض كنيد يا

– كل UPS را عوض نماييد.

از آنجا كه تعويض باتري يو پي اس مقرون به صرفه تر است، شما يوپي اس ي مي خواهيد كه باتري هاي آن قابل تعويض باشد تا به پرداخت هزينه ي سرويس، نياز نداشته باشيد.

متاسفانه، اغلب واحدهاي ارزانقيمت اين ويژگي را ندارند و به همين دليل است كه در طولاني مدت، با نخريدن آنها در پول خود صرفه جويي مي كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۴۱:۵۷ توسط:يو پي اس موضوع:

نوشته هاي متخصص سئو

+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۹:۲۳ توسط:يو پي اس موضوع:

يو پي اس

يو پي اس - UPS

يو پي اس - UPS  دستگاه الكترونيكي مي باشد كه بعد از شناخت مشكلات برق، توسط مهندسين برق يو پي اس - UPS، براي رفع مشكلات برق ساخته و طراحي شد.

دستگاه يو پي اس - UPS قادراست 9 مشكل موجود برق شهر را رفع نمايد. يو پي اس - UPS علاوه بر قطعي برق شهر از دستگاههاي حساس و گران قيمت الكترونيكي محافظت مي كند.

دستگاه يو پي اس - UPS در بسياري از موارد به عنوان قرباني عمل مي كند و قبل از اينكه دستگاه الكترونيكي آسيب ببيند به عنوان قرباني عمل كرده و خود آـسيب مي بيند ولي از دستگاههاي الكترونيكي محافظت مي كند.

بزرگترين مشكل برق شهري را مي توان قطعي برق نام برد. در جاهايي كه ضرورت وجود برق هست دستگاه يو پي اس - UPS با ذخيره برق در باتري هاي داخلي و خارجي به باتري يو پي اس UPS معروف است بعد از قطعي برق به عنوان منبع برق، برق مجموعه را تامين مي كند.

كه براي همين خاطر دستگاه يو پي اس - UPS به عنوان ضرورت در عصر حاضر شد و بيشتر شناخت عموم از دستگاه يو پي اس - UPS همان تاميين كننده برق و برطرف كننده قطعي برق مي باشد.

يو پي اس - UPS علاوه بر رفع قطعي برق به عنوان منبع پاك و بي وقفه عمل مي كندو يو پي اس - UPS كليه نوسانات و امواجات برق شهر را برطرف كرده و برق صاف، براي مصرف كننده تامين مي كند.

يو پي اس - UPS همان برق پاك نيز هست.

خانواده يو پي اس - UPS انواع متنوعي دارد كه شامل يو پي اس - UPS هاي توان پايين و يو پي اس - UPS هاي توان بالا و يو پي اس - UPS هاي offline و يو پي اس - UPS UPS line inter active و يو پي اس - UPS آنلاين online كه در حال حاظر يو پي اس - UPS هاي آفلاين از رده خارج شده اند و يو پي اس UPS هاي line inter active با وقفه هاي 5ms در بازار وجود دارندو يو پي اس  ups هاي online تقريبا بدون وقفه در بازار وجود دارند.

دستگاه يو پي اس - UPS اين امكان را به ما مي دهد كه قطعي برق را احساس نكنيم.

يو پي اس - UPS هايي را كه باتري در داخل آنها استفاده شده به يو پي اس - UPS هاي internal همان باتري يو پي اس UPS داخلي،و يو پي اس - UPS هايي كه باطري از خارج وصل مي شود رايو پي اس - UPS هاي باتري external مي نامييم.

يو پي اس - UPS UPS ها داراي آمپر مختلف بوده كه به نسبت توان يو پي اس - UPS و توان مصرفي يو پي اس - UPS با آمپراژ مناسب وصل مي شود.

توان يو پي اس - UPS را بسته به توان مصرف كننده و انتظاري كه از دستگاه يو پي اس - UPS داريم محاسبه شده و دستگاه يو پي اس - UPS پيشنهاد مي شود.

دستگاه هاي يو پي اس - UPS را مي توان منبع تغذيه بدون وقفه ناميد كه همان un intrup tible power supply مي باشد.

انواع يو پي اس:

بطور كلي سه نوع دسته بندي يو پي اس وجود دارد كه عبارتند از:

1- يو پي اس off line

2- يو پي اس line interactive

3- يو پي اس on line

يو پي اس off line: اين نوع تكنولوژي يو پي اس هنگامي كه برق شهر قطع مي گردد به عنوان منبع جايگزين وارد سيستم مي شودو موقعي كه برق شهر وجود دارد, يو پي اس عملا" هيچ كاري انجام نمي دهد.

يو پي اس line interactive: در اين تكنولوژي يو پي اس زماني كه برق شهر وجود دارد يا شرايط برق ورودي يو پي اس, عادي مي باشد,ورودي برق يو پي اس از طريق باي پس به ترانسفورماتور يو پي اس منتقل مي گردد,در اين شرايط ترانسفورماتور يو پي اس به عنوان شارژر دستگاه يو پي اس عمل مي نمايد و در نهايت از اين طريق ولتاژخروجي AC تامين مي گردد.a

يو پي اس  on line: در اين نوع تكنولوژي يو پي اس در شرايط عادي و نرمالورودي يو پي اس,ولتاژ خروجي يو پي اس پس از تصحيح ولتاژ ورودي يو پي اس انجام مي پذيردو فقط در شرايط خاصي از قبيل وجود نقص فني در يو پي اس ,اضافه بار,افزايش دماو... يو پي اس به مسير باي پس رفته و برق ورودي يو پي اس مستقيما" به خروجي منتقل ميگردد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۲:۵۹ توسط:يو پي اس موضوع:

راهكارهاي مهم سئو

در زمينه افزايش بهينه سازي(سئو) يك سايت راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه شما مي‌توانيد از آنها استفاده كنيد. توليد محتوا كمك شاياني در رابطه باافزايش رتبه وب سايت و همچنين كسب جايگاه برتر در صفحات گوگل مي‌كند. بهره مندي از علم بهينه‌ سازي وب‌ سايت و همچنين خدمات موتور جستجو گوگل و ديگر موتورهاي جستجو، بهترين شرايط را فراهم مي‌آورد تا شما بتوانيد به گسترش تجارت و روابط خود با مشتريان و مخاطبين در تمام نقاط جهان بپردازيد.

بهينه‌ سازي وب‌ سايت فرآيند ساده‌ و راحتي نيست كه به راحتي پياده‌سازي شود زيرا نيازمند دانش زياد، علم پيش‌زمينه‌اي و صبر بسيار است. موتور‌هاي جستجو با تغيير مداوم الگوريتم‌هاي رتبه‌بندي، خود را غيرقابل پيش‌بيني مي‌كنند، بنابراين وظيفه مهندسين بهينه‌ساز به‌روز نگه داشتن اطلاعات خود در اين زمينه است.

 

 

 چندين راهكار افزايش سئو سايت در موتورهاي جستجو وجود دارد:

1-تعيين كردن عنوان وب‌ سايت

2-افزودن تحليل‌ گر گوگل در هر صفحه

3-از وبلاگ‌ها و وب سايت هاي هم موضوع لينك گرفتن و به وبلاگ‌ها و وب سايت هاي هم موضوع لينك دادن

4-كاهش كدهاي اضافي

(كدهاي CSS ,javascript را به عنوان فايل‌هاي خارجي استفاده كنيد؛ به‌گونه‌اي كه در سورس اصلي سايت مانند index.php قرار نگيرند

5-بهينه كردن تصاوير وب سايت

(سعي كنيد در عين كم نشدن كيفيت تصوير حجم آن را كم كنيد. اين كار تأثير مستقيمي در باز شدن صفحات سايت شما دارد)

6-استفاده از منابع معتبر فيزيكي و پهناي باند سرور

(از هاستي استفاده كنيد كه مركز داده آن از چندين منبع پهناي باند استفاده كند)

7-قسمت كلمات كليدي را با كلمات كليدي محتواي سايت خود پر كنيد هرگز از كلمات كليدي غير مرتبط استفاده نكنيد

8-عدم استفاده از تگ هاي اصلي در هدر وب سايت 

شايد غير قابل باور به نظر برسد،چون80درصد از ترافيك سايت ها توسط گوگل پشتيباني مي شودوبايد اماده هر اتفاقي باشيد،چون ممكن است گوگل سايت شما را جزء بدترين سايت ها در نظر بگيرد، در اين موارد،به دنبال راه‌هايي همچون افزايش ترافيك وب‌سايت و جذب مخاطب از طريق شبكه‌هاي اجتماعي، يوتيوب و وبلاگ‌ها باشيد، اين منابع در صورتي كه شما افت رتبه در گوگل داشته باشيد، نگراني شما را كم‌تر خواهد كرد.

سعي كنيد يك برند، لوگو و نام تجاري منحصر به فرد براي شركت، سازمان و يا حتي وب سايت خود انتخاب كنيد.

متخصص سئو چطور به افزايش رتبه وب‌سايت شما در موتورهاي جستجو كمك مي‌كند؟

هنگامي كه متخصص سئو كار بر روي پروژه بهينه‌سازي يك وب‌سايت را شروع مي‌كند، با بررسي و ايجاد تغييراتي در كد‌هاي آن، نسبت به بهينه‌سازي كد‌ها اقدام مي‌كند تا علاوه بر افزايش سرعت لود شدن يا به عبارت ديگر بالا آمدن وب‌سايت، استاندارد‌هاي گوگل را در زمينه كدنويسي رعايت كرده و امتياز بيشتري براي وب‌سايت كسب كند.

علاوه بر آن با ايجاد بلاگ و محتواگذاري در آن، موضوعات مرتبط با فعاليت وب‌سايت را افزايش مي‌دهد.

همچنين بهينه‌سازي متون و تصاوير سايت نيز بخش ديگري از فعاليت‌هاي متخصص سئو هنگام انجام پروژه بهينه‌سازي (سئو) يك وب‌سايت است. 

منبع: متخصص سئو


برچسب: راهكارهاي مهم سئو،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۳۳:۵۰ توسط:يو پي اس موضوع:

لينك هاي مفيد آموزش يو پي اس(ups)

+ نوشته شده: ۲۳ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۸:۲۳ توسط:يو پي اس موضوع:

انواع يو پي اس

ممكن است سوسو زدن نور در يك خانۀ قديمي بسيار فريبنده باشد. اما اين عامل فريبنده براي تجارت‌ها بسيار مشكل زا است. يو پي‌ اس به منظور حمايت از دستگاه‌هاي الكتريكي مثل كامپيوتر و سيستم تلفن طراحي شده است تا در برابر مشكلات موقتي در منبع تغذيه محافظت ايجاد كند. يو پي‌ اس با ايجاد برق با ثبات از آسيب يا هدر رفتن اطلاعات كه با يكshutdown يا خاموشي غير منتظرۀ كامپيوتر، تلفن و ديگر اجزاي حساس رخ مي‌دهد، جلوگيري مي‌كند.
سيستم‌هاي يو پي‌ اس  با كاهش ميزان جريان وارده از مدار ديواري و تقويت جريان براي رسيدن به ميزان ثابت كار مي‌كند. اين تقويت جريان يا توسط يك ترانسفورماتور صورت مي‌گيرد كه جريان ضعيف را افزايش مي‌دهد يا توسط يك باتري داخلي كه در مواقع نقص، جانشين منبع تغذيه مي‌شود.
اكثر سيستم‌هاي يو پي‌ اس  شامل محافظ نوسان ولتاژ نيز مي‌باشند كه از آسيب دستگاه در زمان افزايش ولتاژ جلوگيري مي‌كند.

انواع يو پي‌ اس 
تمام سيستم‌هاي يو پي‌ اس  مشابه هم نيستند. سه نوع اساسي يو پي‌ اس  موجود است.

·         Offline يا Standby: يونيت‌ها در زمان اختلال برق، از منبع برق نرمال به يك باتري داخلي شيفت مي‌كنند. تأخير زماني كوتاهي تا وصل شدن باتري داخلي وجود دارد. هر چند كه اين تأخير بايد تا حدي كوتاه باشد كه از Shutdown يا خاموشي كامپيوتر جلوگيري كند.

·         يو پي‌ اس  تعامل بين خطوط(Line interactive): يك ترانسفورماتور دارد تا با هر نوسان نياز به استفاده از باتري داخلي كاهش يابد. اين يونيت‌ها ولتاژ خطوط را همواره كنترل مي‌كنند و زماني كه ولتاژ پائين تر از حد مشخصي باشد، ترانسفورماتور را فعال مي‌كند. باتري زماني فعال مي‌شود كه ولتاژ پائين تر از آن حد ثبت شود.

·         UPS آنلاين: همواره برق را از يك باتري داخلي به دستگاه مي‌رساند و باتري مداوم شارژ مي‌شود. زمان نقص برق، هيچ تأخير زماني وجود ندارد زيرا اين يونيت بعنوان منبع اصلي برق عمل مي‌كند. زمان قطع برق، يو پي‌ اس  به توليد برق ادامه مي‌دهد اما ديگر نمي‌تواند شارژ شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۳۴:۱۲ توسط:يو پي اس موضوع:

دستگاه يو پي اس چيست

UPSمخفف عبارتUninterruptible power supply،به معناي منبع تغذيه بدون وقفه است.يو پي اس يك منبع تغذيه الكترونيكي است كه وظيفه اصلي آن،تامين بدون وقفه ي توان موردنياز بار مصرفي ميباشد،اين سيستم بين برق شهر و دستگاه مصرف كننده قرار گرفته علاوه بر تثبيت و تنظيم برق شبكه مانع از نفوذ نويز و اختلالات شبكه به تجهيزات حساس مصرف كننده ميگردد . همچنين يو پي اس به عنوان منبع توان بدون وقفه با استفاده از انرژي ذخيره شده در باتري،برق موردنياز تجهيزات مصرف كننده را تامين مينمايد .

درحقيقت استفاده از يك انرژي پشتيبان مانند سيستم تامين انرژي بدون وقفه (UPS) شما را قادر ميسازد كه بر بيشتر مشكلات ناشي از برق شهر فائق آييد و همچنين محافظت در برابر قطع كلي برق را نيز بدست آوريدشما ميتوانيد سطوح مختلفي از حفاظت را در مقابل مشكلات برق براي سيستم خود جهت جلوگيري از تخريب و يا از دست دادن اطلاعات به كارگيريد.با توجه به اينكه روشهاي نسبتاً كم هزينه بسياري را جهت تامين سطوحي از حفاظت در مقابل مشكلات برق شهري براي تجهيزات ميتوانيد به كار گيريد،هيچ يك از آنها نمي توانند به خوبي يك دستگاه تامين برق بدون وقفه (يو پي اس) سيستم شما را در قبال مشكلات برق شهر حفاظت كنند.زماني يو پي اس ها به عنوان يك سيستم گران ارزيابي ميشدند اما امروزه باتوجه به گرانقيمت بودن تجهيزات ازنظر سخت افزاري و يا اطلاعات و داده ها، هزينه تهيه وتامين يك دستگاه يو پي اس كاملا ارزان و مقرون به صرفه ميباشد .قبل از وارد شدن به جزئيات كاركرد اين سيستم،بد نيست كه نگاه سريعي به ساختار آن بيندازيم. 

هدف اصلي يك دستگاه يو پي اس تهيه يك منبع بدون وقفه انرژي براي تجهيزي است كه ازآن محافطت ميكند. اين كار دقيقاً چگونه انجام ميگيرد؟دو شاخه يك وسيله الكترونيكي كه به برق شهر(يا به كاهش دهنده تغييرات ولتاژ يكه به برق شهر متصل است) وصل ميشود فقط از يك منبع نيرو استفاده ميكند.اگر برق شهر قطع شود،آن وسيله در اثر انقطاع الكتريسيته بسرعت خاموش ميشود. يك يو پي اس اين معادله را با فراهم نمودن دو منبع قدرت براي وسيله خود به هم ميزند.Upsها به گونه اي طراحي شده اند كه همواره دو منبع انرژي وجود داشته باشد. يكي منبع انرژي اوليه (برق شهر) و ديگري منبعي كه در صورت قطع منبع اول وارد مدار ميشود و به آن منبع ثانويه (باتري) گفته ميشود.

بسته به نوع يو پي اس گاهي اوقات سوييچي براي كنترل اينكه كداميك از منابع نيرو در هر لحظه مورد استفاده قرارميگيرند تعبيه شده است.اين سوييچ به محض اينكه متوجه شود كه منبع اوليه قطع شده است از حالت اوليه به حالت ثانويه تغيير ميكند و زماني كه منبع اوليه مجدداً وصل شد از حالت ثانويه به حالت اوليه باز ميگردد.البته برق شهر،متناوب است و تجهيزات شما از برق متناوب استفاده ميكند اگر چه تمامي باتريها برق مستقيم توليد ميكنند.بنابراين قسمتي از يو پي اس به نام شارژر عمل تبديل انرژي متناوب به مستقيم جهت شارژ باتريها را بر عهده دارد .همچنين بخشي ديگر بنامinverterنيز براي تبديل انرژي مستقيم ذخيره شده در باتري به برق متناوب جهت راه اندازي دستگاه شما در تمامي يو پي اس ها تعبيه  شده است. از اينرو ميتوان از باتري،شارژر و اينورتر به عنوان اصلي ترين بخش هاي يك دستگاه يو پي اس اشاره نمود .

در برخي از انواع ups ها يك مبدل بزرگ برق متناوب به مستقيم وجود دارد وinverter همواره نيروي لازم براي راه اندازي وسيله را تامين ميكند و خودinverterانرژي لازم را از منبع اوليه و از طريق مبدل برق متناوب به مستقيم يا از باتري تامين ميكند.Upsها درانواع گوناگون واندازه هاي متفاوت وجود دارند. واحد اندازه گيري يو پي اس،توان ياVA  (حاصلضرب ولتاژ در جريان خروجي ) ميباشد . هر چه اين ورتريك دستگاه يو پي اس قويتر باشد توان و قدرت يو پي اس بيشتر خواهد بود به عبارتي ميتوان تعداد و توان تجهيزات بيشتري را پشتيباني نمود از طرفي هر چه باتري هاي به كار رفته در يو پي اس از ظرفيت بالاتري برخوردار باشند زمان برق دهي در هنگام قطعي برق شهر بالاتر خواهد بود .يو پي اس هاي مختلف داراي ويژگيهاي گوناگوني مانند آلارم هاي هشدار به هنگام بروز خطا يا اضافه بار،نرم افزار كنترل كامپيوتر به منظور ذخيره كردن اطلاعات و خاموش كردن كامپيوتر و امكان اتديگر ميباشند.

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۰۶:۱۳ توسط:يو پي اس موضوع:

تفاوت بين يو پي اس و اينورتر

 

 

براي ابزارها و وسايل الكترونيكي غيرممكن است كه در صورت عدم وجود الكتريسيته به راحتي كار كنند. حتي وجود نوسانات در اين دستگاه‌ها منجر به صدمات شديد در آنها مي‌شود. بنابراين، به منظور محافظت كردن از مدارات داخلي لازم است كه منبع تغذيه‌اي پايدار و بدون نوسان كه به صورت ايده‌آل پايان‌ناپذير باشد را در اختيار داشته باشيم. منابع تغذيه به دليل بعضي از تغييرات تكنيكي و محيطي قطع مي‌شوند و يا دچار وقفه‌هاي نامنظم زماني مي‌شوند. در اين هنگام است كه به منبع تغذيه‌اي نياز پيدا مي‌كنيم كه مبتني بر باتري باشد و بتواند دستگاه را در مدت زمان قابل توجهي تغذيه كند. دو روش كه به طور گسترده شناخته شده هستند و براي پشتيباني توان مبتني بر باتري به كار برده مي‌شوند عبارتند از استفاده از يو پي اس و اينورتر.

براي مشتري نهايي يو پي اس براي كامپيوتر و تجهيزات جانبي آن ارجحيت دارد در حاليكه از اينورترها براي پشتيباني لوازم خانگي نظير لامپ‌هاي الكتروني، بادبزن‌ها (پنكه‌ها)، كولرها، تلويزيون و … استفاده مي‌شود. در اين مقاله تفاوتهاي تكنيكي و تجاري بين يوپي‌اس و اينورتر كه دو تكنولوژي مربوط به پشتيباني هستند با جزئيات آورده شده‌اند.

۱رمزگشايي نام‌ها: 

يو پي اس (UPS) كه مخفف منبع تغذيه‌ي برق بدون وقفه (Uninterruptible Power Supply)  است يك مدار (دستگاه) الكتريكي مي‌باشد كه بلافاصله و بدون وقفه از منبع تغذيه يك وسيله پشتيباني مي‌كند. ابزارها و وسايل بايد به طور مداوم كار كنند و بي‌وقفه به عملكرد خود ادامه بدهند تا آسيبي به آنها نرسد. از طرف ديگر، اينورتر مداري است كه AC را به DC تبديل و در باتري ذخيره مي‌كند. هنگامي كه منبع تغذيه از كار مي‌افتد توانDC دوباره به AC تبديل شده و به وسيله‌ي الكترونيكي مربوطه منتقل مي‌شود.

۲اصول و نحوه‌ي عملكرد:

اينورتر توان DC را تبديل مي‌كند (در باتري ذخيره مي‌شود) تا نيازهاي مربوط به ابزارها و وسايل برآورده شوند. اينورتر از رله‌ها و حسگرها براي تشخيص زمان استفاده از توان DC استفاده مي‌كند و در صورت عدم نياز باتري را براي توان DC شارژ مي‌كند.

يوپي‌اس وظيفه‌اي مشابه با منبع تغذيه را انجام مي‌دهد و براي فراهم كردن توان تقريباً مانند اينورتر عمل مي‌كند. ولي، يوپي‌اس سطح ولتاژ ورودي را كنترل كرده و آن را برحسب تنظيمات ولتاژ پردازش مي‌كند.

۳زمان تبديل:

زمان تبديل عبارتست از زمان كلي كه سيستم پشتيباني باتري صرف مي‌كند تا بعد از قطع شدن الكتريسيته منبع تغذيه را پشتيباني كند. يوپي‌اس در حدود ۱۰ تا ۱۵ هزارم ثانيه را صرف مي‌كند در حاليكه اين زمان براي اينورتر ۵۰۰ ميليونيوم ثانيه است. با وجود اينكه تأخيرهاي موجود در هر دوي اين دستگاه‌ها ظاهري و اسمي هستند و تا جايي كه ممكن است به حداقل رسيده‌اند ولي در ابزار و تجهيزاتي كه نسبت به توان حساس هستند اينورتر بهتر عمل مي‌كند.

۴توان ورودي مورد نياز:

در مقام مقايسه، اينورتر نسبت به يوپي‌اس دامنه‌ي وسيع‌تري از توان ورودي را دارا مي‌باشد. اينورتر در حدود ۱۷۰ تا V270 از AC را مصرف مي‌كند در حاليكه يوپي‌اس در ۲۴۰ تا V270 از AC كار مي‌كند.

۵انواع:

اينورتر را مي‌توان به سه نوع دسته‌بندي كرد: (a) موج مربعي، (b) شبه‌موج، (c) موج سينوسي، همانگونه كه از اين نام‌ها پيداست اينورترها براساس نوع و شكل موج ايجاد شده طبقه‌بندي شده‌اند.

يو پي اسها به سه نوع طبقه‌بندي شده‌اند: (a) يو پي اس offline، (b) يو پي اس online و (c) يو پي اسLine-interactive

۶نوسانات ولتاژ:

در عين حال كه نوسانات ولتاژ در منبع ورودي را مي‌توان توسط ابزار و تجهيزات تنظيم كرد، مطلوب است كه ولتاژهاي خروجي تا حد امكان بدون تغيير و نوسان باشند. يو پي اس در تنظيم كردن و هموارسازي خروجي‌هاي ولتاژ در مقايسه با اينورتر بهتر عمل مي‌كند.

۷پيچيدگي مدارات:

مدار يو پي اس نسبت به مدار اينورتر بسيار پيچيده‌تر است. دليل اين امر انتظاراتي است كه در مورد خروجي با كيفيت بالا و نيز كم شدن تأخير در مدار از يوپي‌اس داريم.

۸هزينه:

وجود مدار بسيار پيچيده همراه با عملكرد سريع موجب شده‌اند يوپي‌اس نسبت به اينورتر گران قيمت‌تر باشد.

۹معايب:

معايب اصلي و عمده‌ي اينورتر شامل نوسانات بيشتر در خروجي توان، تأخير زيادتر و مداري با كيفيت پايين‌تر هستند. اما از طرف ديگر يو پي اس گران‌تر است. اين مسئله موجب محدود شدن كاربرد گسترده‌ي آن براي ابزار و تجهيزات شده است.

اينورترها بيشتر براي ابزارها و وسايل الكتريكي غيرتخصصي كه عملكرد آنها تحت تأثير تأخيرهاي طولاني در منبع تغذيه قرار ندارد ارجحيت دارند. يو پي اسها براي دستگاه‌هايي نظير كامپيوترها، سرورها و ايستگاه‌هاي كار كه وظايف مهم و اساسي را بر عهده دارند و نمي‌توانند تأخير در منبع تغذيه را تحمل كنند مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

 

جالب توجه است كه انواع جديد از اينورها نظير اينورتر موج سينوسي خالص (محض) نوسانات كمتري دارند و تأخير در ولتاژهاي خروجي آنها كاهش يافته است. با وجود اينكه يو پي اس ها ابزاري اقتصادي براي پشتيباني توان بوده‌اند ولي به تدريج اهميت آنها كمتر شده و به آهستگي در حال از دست دادن سهم خود در بازار هستند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۰:۳۱ توسط:يو پي اس موضوع:

تعريف يو پي اس

دستگاهي الكترونيكي است به منظور تامين پيوسته انرژي براي دستگاه‌هاي مصرف كننده كه به اختلالات موجود در شبكهو قطع برق حساس بوده و به دليل ضرورت و حساسيت‌هاي فوق العاده زياد جزو تجهيزات حياتي مجموعه‌هاي كامپيوتري،مخابراتي، كنترل و ابزار دقيق، ازمايشگاهي و بيمارستاني مي‌باشند.

كاهش يا افزايش ناگهاني ولتاژ، تغيير فركانس، انواع اعوجاج لحظه اي يا دايم، نمونه‌هايي از مشكلات ايجاد شده بر رويشبكه‌هاي برق شهري مي‌باشند. دستگاه هاي الكترونيكي پيشرفته و حساس (نظير سيستمهاي كامپيوتري، تجهيزاتمخابراتي و پزشكيبا توجه به كاربردهاي ويژه و حساسي كه دارند نيازمند تجهيزات ضروري مانند منبع تغذيه بدون وقفه و نسبتا دقيق بوده تا ولتاژ و فركانس ثابت و قابل اطمينان را تامين نمايد.

دستگاه يو پي اس از وسايل ضروري كامپيوترها محسوب مي‌شود. به عنوان مثال در صورت وجود كوچكترين اغتشاش در برق شهر بخش كنترل كامپيوتر، با توليد يك پالس موجب خاموش و روشن شدن مجدد (Restart) كامپيوتر مي‌‌گردد. لذا با اين عمل اطلاعاتي كه در حافظه RAMسيستم وجود دارد، از بين رفته و زيان هاي جبران ناپذيري به كاربر وارد شده و حاصل كار كاربر در چند لحظه از بين مي‌رود.

در مورد ساير سيستم‌هاي حساس نظير دستگاه‌هاي مخابراتي و شبكه‌هاي اطلاعاتي نيز با قطع يا تغيير مشخصات منبع تغذيه، هماهنگي بخشهاي مختلف دستگاه بهم خورده و بر اثر قطع و وصل‌هاي متوالي، علاوه بر صدماتي كه به قطعات دستگاه وارد مي شود، عملكرد كل سيستم با اختلال مواجه مي‌گردد. با توجه به مطالب فوق، نياز به وجود دستگاهي كه بتواند جايگزين مناسبي براي برق شهر در مواقع اضطراري گرديده و با حذف اختلالات شبكه تغذيه مدارات حساس را بر عهده گيرد، نمايان مي شود.

اين دستگاه يو پي اس نام دارد و جهت استفاده كاربران، انرژي DC را به AC تبديل مي كند. لازم به ذكر است كه در مواقع قطع برق ميتوان از ژنراتوهاي AC جهت تغذيه دستگاه‌ها استفاده نمود ولي اين منابع با توجه به مشكلاتي نظير شناور بودن ولتاژ و فركانس، حجم بزرگ، الودگي صوتي، دودزا بودن، زمان طولاني وصل شدن بعداز قطع برق و لزوم سرويس و باز بيني دايمي عملا كاربردي در دستگاه‌هاي حساس ندارد. دستگاه‌هاي يو پي اس با ابعاد كوچك و بدون نياز به سرويس دايمي و بدون ايجاد آلودگي‌ها با تثبيت ولتاژ و فركانس، وسايل بسيار مناسبي جهت حفاظت سيستم‌ها در مقابل اختلالات برقشبكه مي‌باشد.

به منظور افزايش مدت زمان برق ‌دهي در يو پي اس ها از كابينت باتري مجهز به باتري استفاده مي‌باشد.

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۰:۵۰ توسط:يو پي اس موضوع: